HY10.62.HRP (62kg/0,5g) szalka 500x500mm, waga wysokiej rozdzielczości, terminal HY10, platforma malowana, interfejs 2×RS 232, 2xUSB, 1×Ethernet, 4×IN / 4×OUT, IP 66/67 konstrukcja, IP 68/69 miernik, adiustacja wewnętrzna

Termin wysyłki: 14 dni
HY10.62.HRP (62kg/0,5g) szalka 500x500mm, waga wysokiej rozdzielczości, terminal HY10, platforma malowana, interfejs 2×RS 232, 2xUSB, 1×Ethernet, 4×IN / 4×OUT, IP 66/67 konstrukcja, IP 68/69 miernik, adiustacja wewnętrzna
 • Legalizowana:nie
 • Udźwig (kg):62.000
 • Działka:0,5g
 • Czas realizacji:14 dni
Więcej parametrów
21 743,30 zł
NETTO 17 677,48 zł

HY10.62.HRP (62kg/0,5g) szalka 500x500mm, waga wysokiej rozdzielczości, terminal HY10, platforma malowana, interfejs 2×RS 232, 2xUSB, 1×Ethernet, 4×IN / 4×OUT, IP 66/67 konstrukcja, IP 68/69 miernik, adiustacja wewnętrzna
Wagi Techniczne

Opis produktu:

Profesjonalna seria wag wysokiej rozdzielczości HY10.HRP - to idealne rozwiązanie dla każdego rodzaju przemysłu. Wszędzie tam, gdzie ważna jest wysoka dokładność pomiaru, precyzja i powtarzalność wyniku w trudnych warunkach przemysłowych. Bezpieczeństwo danych oraz archiwizacje wyników pracy zapewnia oprogramowanie terminali RADWAG.

Funkcje wagi:

 • LICZENIE SZTUK - Funkcja wykorzystująca pomiar masy do określania liczności ważonych elementów. Wymaga informacji o masie pojedynczego detalu. Masa detalu może być wyznaczona poprzez ważenie w czasie on-line lub pobrana z bazy danych. Zliczanie elementów odbywa się według algorytmu: masa wszystkich detali / masę pojedynczego detalu = ilość. Działanie tej funkcji jest czasami wspierane mechanizmem AKD (Automatyczna Korekta Dokładności). Dzięki temu masa jednostkowa detalu jest aktualizowana podczas zliczania. W pewnym stopniu AKD eliminuje błąd jaki może wynikać z różnych mas jaki posiadają pozornie wyglądające tak samo elementy. W rozwiązaniach przemysłowych liczenie detali może być łączone z funkcją doważania lub dozowania.
  Celem takiego rozwiązania jest wizualizacja (najczęściej świetlna) takiej ilości detali, która ma być osiągnięta. Zastosowanie mają również układy wagowe wykorzystujące kilka platform o różnych obciążeniach Max i różnych dokładnościach.
 • STATYSTYKI - Zadaniem funkcji statystyki jest rejestrowanie wykonanych pomiarów oraz ich analiza. W wyniku tego otrzymujemy takie informacje dotyczące serii pomiarów jak wartość Max, Min, odchylenie standardowe, wartość średnia, rozstęp, wariancja itp.
 • DOWAŻANIE - Funkcja doważania służy od sprawdzania tego czy masa ważonej próbki mieści się w określonej tolerancji. Wymaga więc zdefiniowania tzw. progów doważania. Pierwszy z nich jest progiem dolnym zwanym [LO], drugi progiem górnym zwanym [HI]. Progi te wyrażone są w jednostkach masy [g], [kg]. Sygnalizacja aktualnego stanu ważonej próbki odbywa się poprzez elementy graficzne wyświetlacza wagi (aplikacje laboratoryjne). W rozwiązaniach przemysłowych zastosowanie mają zewnętrzne urządzenia sygnalizacyjne (świetlne lub akustyczne). Jest to tzw. szybka wizualna kontrola +/- stosowana podczas segregacji, kontroli lub pakowania wyrobów, których masa jest określona z pewną tolerancją np. 12860 g ± 5 g
 • ODCHYŁKI PROCENTOWE - Funkcja odchyłek procentowych służy do porównywania ważonych obiektów z masą wzorca. Masa wzorca można być wartością numeryczną (np. z bazy danych), może być również wyznaczona poprzez ważenie. Każdy ważony element jest porównywany z masą wzorca, która przyjęta jest jako masa idealna czyli 100%. Dla elementów o masie mniejszej niż masa wzorca uzyskujemy wyniki poniżej 100%, dla elementów cięższych wyniki przekraczają 100% nawet znacznie.
 • DOZOWANIE - Proces ważenia w którym określono masę referencyjną oraz tolerancję z jaką ma być ona wyznaczona. Proces odbywa się w jednostkach masy (mg, g), natomiast tolerancja dozowania wyrażona jest w [%] i jest liczona względem wartości referencyjnej. Jest to tym samym dopuszczalna odchyłka jaka jest akceptowalna w tym procesie. Takie rozwiązanie stosuje się podczas ważenia proszków, płynów oraz materiałów sypkich. Działanie funkcji często wspomagane jest wskaźnikiem obciążenia tzw. bargrafem. W aplikacjach przemysłowych możliwe jest zastosowanie układów sterujących tym procesem.
 • SUMOWANIE WAŻEŃ - Funkcja realizuje proces dodawania kolejnych mas do wcześniej już zważonych. Poprzez to można określić skład masowy mieszaniny, która może się składać z dowolnej ilości składników o różnych konsystencjach. Ograniczeniem dla takiego procesu jest wartość obciążenia maksymalnego wagi.
 • STATYSTYCZNA KONTROLA JAKOŚCI
 • TRANSAKCJE
 • PAMIĘĆ ALIBI

Dane techniczne

Obciążenie maksymalne [Max] 62 kg
Obciążenie minimalne [Min] 25 g
Dokładność odczytu [d] 0,5 g
Zakres tary -62 kg
Powtarzalność 0,3 g
Liniowość ±1 g
Dryft czułości 2 ppm/°C w temperaturze +10° ÷ +40 °C 
Czas stabilizacji 3 s
Adiustacja wewnętrzna 
Wyświetlacz 10,1" panoramiczny kolorowy 1024×600 
Stopień ochrony IP 66/67 konstrukcja, IP 68/69 miernik 
USB ×2 
RS 232 ×2 
Ethernet ×1 
Wejścia/wyjścia 4 WE / 4 WY 
Zasilanie 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz 
Temperatura pracy +10° ÷ +40°C 
Wilgotność względna powietrza 40% ÷ 80% 
Obciążenie wstępne 30 kg
Wymiar szalki 500×500 mm
Masa netto 37 kg
Masa brutto 52 kg

 


Powtarzalność
- jest wyrażona jako odchylenie standardowe z 10-ciu postawień obciążenia
Wilgotność względna powietrza - warunki niekondensujące
Czas stabilizacji - w optymalnych warunkach otoczenia

 


Legalizowana:nie
Udźwig (kg):62.000
Działka:0,5g
Czas realizacji:14 dni
KategorieWagi Techniczne
NazwaHY10.62.HRP (62kg/0,5g) szalka 500x500mm, waga wysokiej rozdzielczości, terminal HY10, platforma malowana, interfejs 2×RS 232, 2xUSB, 1×Ethernet, 4×IN / 4×OUT, IP 66/67 konstrukcja, IP 68/69 miernik, adiustacja wewnętrzna

Produkt nie posiada opinii.

Dodaj opinię

Aby dodać opinie musisz być zalogowany.