SBS-PF 60kg/20g Waga platformowa sumująca

Termin wysyłki: 4 dni
Bardzo dobra waga platformowa w dobrej cenie: SBS-PF 60kg/20g Waga platformowa sumująca
 • Legalizowana:nie
 • Udźwig (kg):60.000
 • Działka:20g
 • Czas realizacji:4 dni
499,00 zł
NETTO 405,69 zł

SBS-PF 60kg/20g Waga platformowa sumująca
Wagi Elektroniczne

Waga elektroniczna platformowa sumująca i kalkulacyjna SBS-PF 60kg/20g

 • W zestawie ładowalny akumulator
 • Przydział ceny
 • Numerowanie ciężaru i ceny łącznej
 • Zapisywanie ceny
 • Kalkulacja ceny na podstawie ciężaru
  Zakres ważenia > 60 kg
  Skok 20 g
  Zasilanie AC 230V
  Miejsc na zapisanie sum 1 - 99
  Zakres temp. roboczej 0°C ~ + 40°C
  Wilgotność względna < 85% R.H.
  Okno wyświetlacza: Okno ciężaru 5 miejsc
  Okno ceny jednostkowej 5 miejsc
  Okno ceny łącznej 6 miejsc
  Wymiary platformy (cm) 40 x 30 x 4
  Wymiary (DxSxW) 51 x 65 x 30 cm
  Waga 5,1 kg
  Wymiary wysyłki (DxSxW) 72 x 19 x 31 cm
  Waga wysyłki 6 kg

Uwagi dotyczące gwarancji:

1. Części składowe urządzenia podlegające ograniczonej Gwarancji:
a) Sześciomiesięcznym okresem gwarancji objęte są:
- akumulatory, zasilacze, ładowarki
- uchwyty spawalnicze, uchwyty do cięcia plazmą

- włączniki i przełączniki, pokrętła, stopki / nóżki w urządzeniach

- ostrza krajalnic oraz sita w wilkach do mięsa w zakresie wytrzymałości mechanicznej (z wyłączeniem zużycia wynikającego z normalnej eksploatacji - tępienie jako normalne zużycie eksploatacyjne tych elementów nie podlega gwarancji)

b) Dwunastomiesięcznym okresem gwarancji objęte są:
- piloty ręczne i nożne


c) Tygle przy piecach tyglowych - posiadają swój okres żywotności (15 wytopów).

2. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku nieprawidłowej eksploatacji towaru, powstałych w wyniku nieprawidłowego ich przechowywania, narażania na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych lub niekorzystnego środowiska, użytkowana towaru w sposób niezgodny z instrukcją i przeznaczeniem.

3. Gwarancja nie obejmuje: kabli sieciowych, wszelkiego rodzaju kabli i przewodów połączeniowych stosowanych we wszystkich przecinarkach i spawarkach, koszyków frytkownic / smażalników, myjek ultradźwiękowych, obudowy urządzeń, obić foteli, łóżek i krzeseł tapicerowanych, elementów szklanych i z tworzyw sztucznych, elementów teflonowych itp.

4. Gwarancja nie obejmuje wyposażenia dodatkowego nie stanowiącego części składowej towaru.

5. W ramach gwarancji nabywcy przysługuje uprawnienie do domagania się usunięcia wady poprzez naprawę urządzenia. Gwarantowi przysługuje jednak prawo zastąpienia naprawy towaru towarem nowym. W przypadku zaprzestania sprzedaży towaru przez Gwaranta może on zastąpić towar wadliwy towarem o zbliżonych lub lepszych parametrach.

6. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji jeśli nie zawiadomi Gwaranta o wadzie w terminie 14 dni od jej wykrycia.

7. W przypadku zamiaru usunięcia wady w trybie gwarancyjnym Nabywca zobowiązany jest zawiadomić o tym Gwaranta. Gwarancja obejmuje bezpłatny odbiór uszkodzonego sprzętu i odesłanie naprawionego pod wskazany adres.

8. Po przesłaniu towaru Gwarant przystąpi do weryfikacji zgłoszenia wady i po ustaleniu jej zasadności dokona napraw i towar odeśle na swój koszt w terminie 14 dni.

W przypadku stwierdzenia, że usterka nastąpiła z winy Nabywcy – zobowiązany jest on do zwrotu poniesionych przez Gwaranta kosztów transportowych (odbioru i ponownej wysyłki), diagnozy i ewentualnej naprawy. Przed dokonaniem naprawy Gwarant poinformuje użytkownika o kosztach naprawy. W przypadku braku akceptacji kosztów naprawy, towar zostanie odesłany użytkownikowi na jego koszt.

9. Termin gwarancyjny wynosi 3 lata licząc od dnia zakupu towaru przez Nabywcę (nie wliczając elementów wymienionych w pkt. 1,2,3,4 niniejszej Gwarancji).

10. Gwarancja na sprzedawany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 


Legalizowana:nie
Udźwig (kg):60.000
Działka:20g
Czas realizacji:4 dni
KategorieWagi Elektroniczne
NazwaSBS-PF 60kg/20g Waga platformowa sumująca

Produkt nie posiada opinii.

Dodaj opinię

Aby dodać opinie musisz być zalogowany.