KPZ2E (6000kg/2000g) platforma1500x2000 waga elektroniczna platformowa niemieckiego producenta, tensometry DMS, IP67 (legalizacja opcjonalna - dodatkowo płatna)

ID produktu: 2025
Termin wysyłki: 7 dni
KPZ2E (6000kg/2000g) platforma1500x2000 waga elektroniczna platformowa niemieckiego producenta, tensometry DMS, IP67
  • Legalizowana:tak
  • Udźwig (kg):6000.000
  • Działka:2000g
  • Czas realizacji:7 dni
10 235,79 zł
NETTO 8 321,78 zł

KPZ2E (6000kg/2000g) platforma1500x2000 waga elektroniczna platformowa niemieckiego producenta, tensometry DMS, IP67 (legalizacja opcjonalna - dodatkowo płatna)
Wagi Platformowe

Waga platformowa KPZ 2 do zastosowania z legalizacją lub bez legalizacji. Platforma przemysłowa wysokiej jakości o długim okresie użytkowania, bardzo solidna i stabilna konstrukcja stalowa malowana proszkowo na kolor czarny, platforma z blachy ryflowanej. Czujniki tensometryczne: wysokiej jakości tensometry DMS. Panel sterujący: panel sterujący typ KPZ 52E-8 lub 52-18  (możliwość dostarczenia wagi bez panelu sterującego). Zaświadczenie: dopuszczenie do legalizacji klasa III, deklaracja zgodności CE, wersja do legalizacji.

Konstrukcja: stalowa, spawana rama z profila z poprzecznym wzmocnieniem i solidną płytą z blachy ryflowanej, czarna malowana proszkowo (możliwość dostarczenia również w wersji ocynkowanej lub nierdzewnej). Kabel do panelu sterującego: długość 5m osłonięty po stronie wagi na wypadek uszkodzeń mechanicznych. Specjalnie płaski rodzaj konstrukcji nadaje się do ustawienia nadziemnego. Ze względu na solidne tensometry DMS nie ma części zużywalnych.

Panel sterujący typ KPZ 52E-8 (waga z legalizacją): łatwy w utrzymaniu, solidny, obudowa z wytrzymałego ABS, bardzo komfortowa i łatwa obsługa, klawiatura zabezpieczona folią pyło- i wodoszczelną z dużymi przyciskami obsługi. Duży, podświetlany wyświetlacz umożliwia prawidłowe odczytanie wyniku ważenia przy zastosowaniu w prawie każdych warunkach przemysłowych. Panel sterujący: z 5 metrowym kablem podłączeniowym. Optymalne warunki pracy w temperaturach od –10°C do +40°C.

Panel sterujący typ: KPZ 52-18 (waga bez legalizacji): obudowa z wytrzymałego ABS, 6-pozycyjny wyświetlacz LCD o wysokości 30 mm z symbolami statusu, oddzielny włącznik i wyłącznik. Funkcje podstawowe: ustawianie zera, tarowanie (możliwość tary wielokrotnej) wskazanie minusowe, przełączanie netto/ brutto, możliwość ustawienia z poziomu menu: wartości zadanej i kontroli wartości granicznej, stabilność, stan naładowania akumulatora, wskaźnik LOW- Bat. Temperatura pracy od –10°C do +40°C Zasilacz 230 VAC

Funkcje: ustawianie zera, przełączenie brutto/netto, 100% tarowanie (możliwość wielokrotnej tary), wskazania minusowe. Możliwość ustawienia przez menu: kontroli wartości zadanej- lub wartości granicznej, automatyczna funkcji testu samoczynnego
Wyświetlacz: ustawianie zera, ciężar netto/brutto, tarowanie, stabilność, stan ładowania, wskazania LOW-Bat, kontrola wartości zadanej.
System ważący: 4 wysokiej jakości tensometry typ KPZ 502E-2 DMS, IP67, OIML C3. Dopuszczenie do legalizacji EU klasa.
Opcje: możliwe zasilanie akumulatorowe, stojak, RS 232
Zasilanie sieciowe: 230 Volt zewnętrzne, możliwość zasilania akumulatorowego (opcja)

W cenie KPZ zawarta jest kompletna waga z panelem sterującym.

Gwarancja: 24 miesiące

Dostarczona waga jest sprawna i skalibrowana. Nie wymaga ponownej kalibracji!
Umiejscowienie wagi: Wagę ustawić w suchym, dobrze oświetlonym, stabilnym miejscu. Jeśli waga posiada poziomicę, należy ją przed uruchomieniem tak ustawić, za pomocą regulacji stop, aby pęcherzyk powietrza znajdował się na środku. W celu prawidłowego zastosowania elektrycznych źródeł prądu, należy przestrzegać podane niżej środki zapobiegawcze. Wskazane jest, aby po instalacji i przed pierwszym użyciem wagi naładować akumulator (o ile istnieje).Podłączyć KPZ 2E do prądu (230 V) i naładować całkowicie akumulator (o ile istnieje), przy wyłączonym wyświetlaczu. Ustawienie: Przed ustawieniem wagi, należy wkręcić cztery dostarczone stopy w ogniwa obciążnikowe wagi. Stopy wkręcić do końca. Waga nie może się chwiać ani przechylać. Jeśli taka sytuacja zaistnieje, można wykręcić stopy i wypoziomować urządzenie. Stopy muszą być na tyle wykręcone, żeby waga stała stabilnie na podłodze, a pęcherzyk powietrza poziomnicy znajdował się na środku (w kole). Nie przestrzeganie tych wskazówek może być przyczyną błędnego ważenia!! Jeśli przewód do transmisji danych nie jest podłączony do wyświetlacza, należy go podłączyć do odpowiedniego gniazda wyświetlacza. Następnie podłączyć kabel sieciowy/ zasilacz sieciowy do uziemionego gniazda elektrycznego 230 Volt. Instalacja urządzenia: Wagę ustawić w miejscu do tego przystosowanym (patrz optymalne warunki użytkowania). Wagę ustawić tak, aby stała stabilnie, poziomo i się nie ruszała. W tym celu należy wyregulować odpowiednio cztery stopy. Zamocować platformę i wyświetlacz. Należy sprawdzić, czy kabel sieciowy/urządzenie sieciowe jest prawidłowo podłączone do urządzenia. Zwrócić uwagę na to, aby napięcie było przystosowane do urządzenia (sprawdzić wejście prądu) Włożyć wtyczkę do gniazda elektrycznego. Włączyć wagę naciskając klawisz ON. Wyświetlacz pokazuje kolejno cyfry (9, 8, 7, …), ponieważ właśnie jest przeprowadzone wewnętrzne sprawdzenie. Następnie waga pokaże „O”, tzn. że jest gotowa do użytku. Jeśli na wyświetlaczu nie pojawi się cyfra 0, należy nacisnąć klawisz ZERO. Zwrócić uwagę na: Do pielęgnacji i usunięcia zakłóceń należy stosować się do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji. Aby nie powstało niebezpieczeństwo pożarowe lub zwarcie należy zwrócić uwagę na to, aby wyświetlacz
nie był narażony na deszcz lub wilgotność. Nie otwierać wyświetlacza, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem.
Zasilanie napięciem:
Waga KPZ dostarczana jest w komplecie z kablem sieciowym/ zasilaczem sieciowym. Dostarczony kabel sieciowy/ urządzenie sieciowe musi być podłączone do gniazda elektrycznego 230 V. Kabel sieciowy/ zasilacz sieciowy: Należy używać wyłącznie oryginalnych zasilaczy sieciowych KPZ. Stosowanie innych urządzeń może doprowadzić do poważnego uszkodzenia elektroniki. Jeśli funkcja jest naruszona należy niezwłocznie zamówić nowy kabel sieciowy/ urządzenie sieciowe KPZ. W przypadku uszkodzenia kabla sieciowego/ urządzenia sieciowego funkcja może być zredukowana lub anulowana, co może prowadzić w najczęstszych przypadkach do uszkodzenia wagi. Wyciągając wtyczkę z gniazdka należy przytrzymać gniazdko i chwycić wtyczkę, nigdy nie ciągnąć za kabel. Utrzymywanie urządzenia w dobrym stanie Baterię (o ile jest załączona) utrzymywać zawsze w stanie wysokiego naładowania i ładować tak często jak to możliwe (najlepiej codziennie), ponieważ przedłuża to jej żywotność. Bezpieczne użycie prądu Należy sprawdzić, czy na miejscu jest prawidłowe napięcie prądu (230 V). Wtyczkę włożyć najpierw do gniazdka elektrycznego a następnie podłączyć do wagi. Unikać podłączenia innych urządzeń do tego samego gniazdka. Kabel tak ułożyć, aby nie mógł zostać uszkodzony, pociągnięty i podeptany. Faza podgrzewania Po włączeniu wagi zalecana jest 10 minutowa faza nieużytkowania przed przystąpieniem do eksploatacji. Przyczyny ewentualnych błędnych wskazań wagi: Waga może wskazywać nieprawidłowy ciężar w następujących przypadkach: Nie jest prawidłowe zasilanie prądem. Po włączeniu podczas testu funkcji waga jest lub zostanie obciążona. Samoczynny test wyświetlacza Podczas włączenia wagi rozpoczyna się samoczynny test. Na wyświetlaczu pokazuje się odliczanie od - 88888- do -00000-. Należy zwrócić uwagę na to, czy symbole na wyświetlaczu są kompletne, aby uniknąć późniejszego błędnego odczytu wyników ważenia. Jak tylko na wyświetlaczu pojawi się zero, waga jest gotowa do użytku. Kontrola dokładności ważenia Waga nie posiada żadnych części podlegających mechanicznemu zużyciu. W przypadku prawidłowej i normalnej eksploatacji nie zachodzą żadne zmiany. Jednak po dłuższym okresie użytkowania na skutek zewnętrznego oddziaływania oraz ze względu na różne czynniki mogą czasami wystąpić niedokładności podczas ważenia. Dla własnego bezpieczeństwa zalecamy przeprowadzanie kontroli dokładności z
zastosowaniem odpowiednich odważników wzorcowych w pewnych odstępach czasu. Zapobieganie uszkodzeniom Waga KPZ jest przede wszystkim przyrządem mierniczym o wysokiej jakości. Należy unikać ekstremalnych zastosowań. Podczas czyszczenia urządzenia należy uważać, aby woda nie dostała się do
obudowy elektroniki. Wagi nie należy wystawiać na działanie ekstremalnych temperatur poniżej minus 10 ° lub plus 40 °. Ogniwa obciążnikowe a także waga mogą ulec uszkodzeniu w przypadku wystąpienia silnych uderzeń, przeciążenia bądź zbyt dużego ciężaru punktowego. W granicznych przypadkach należy zwrócić się z
zapytaniem do firmy KPZ. Wagi nie należy eksploatować w sposób nieprawidłowy. Należy pamiętać, że jest to przyrząd mierniczy wysokiej jakości.

Opcje za dodatkową opłatą (netto):
Panele sterujące: zamiast panelu KPZ 52E-8
Panel sterujący do KPZ 52E-8/1 z tarą i zliczaniem sztuk - 100,00zł
Panel sterujący KPZ 56E-3, zliczanie sztuk, edycja, wprowadzanie ręczne tary - 100,00zł
Panel sterujący KPZ 52E-9-1, IP67, obudowa ze stali szlachetnej, zliczanie sztuk - 250,00zł
Panel sterujący KPZ 51E-9-2, IP67, obudowa stal szlachetna, 10 pamięci. HIGH/OK./LOW - 500,00zł


Panele sterujące: zamiast panelu KPZ 52-18
Panel sterujący KPZ 52E-8/1 z tarą i zliczaniem sztuk - 350,00zł
Panel sterujący KPZ 56E-3, zliczanie sztuk, edycja, wprowadzanie ręczne tary - 400,00zł
Panel sterujący KPZ 52E-9-1, IP67, obudowa ze stali szlachetnej, zliczanie sztuk - 600,00zł
Panel sterujący KPZ 51E-9-2, IP67, obudowa stal szlachetna,10 pamięci. HIGH/OK./LOW - 900,00zł
Panel sterujący KPZ 58-2 waga referencyjna 3kg/0,05g, 6kg/0,1g, 15kg/0,2g, 30kg/0,5g. - 500,00zł

Drukarki:
Drukarka termiczna na papier z roli DR 7RTC szerokość wydruku 58mm. - 620,00zł
Drukarka termiczna na papier z roli DR 7RTC szerokość wydruku 58mm. z datą i godz. - 740,00zł
Drukarka etykiet i kodów kreskowych typ DR 2 do paneli ster. KPZ 56E-3, KPZ 51E-9-2 - 2400,00zł
Projektowanie wzoru wydruku etykiety do DR 2 na specjalne zamówienie - Na zapytanie


Złącza/ Wyjście przekaźnikowe:

Złącze szeregowe RS 232 C do panelu ster. KPZ 52E-8 - 100,00zł
Złącze szeregowe RS 232 C do panelu ster. KPZ 52E-9-1 - 100,00zł
Złącze szeregowe RS 232 C do panelu ster. KPZ 51E-9-2 - 100,00zł
Złącze szeregowe RS 232 C do panelu ster. KPZ 56E-3 - 100,00zł
Złacze szeregowe RS 232 C do panelu ster. KPZ 56E-3, datą i godziną - 300,00zł
Wyjście przekaźnikowe do sterowania dozowaniem do panelu ster. KPZ 52E-8 - 300,00zł
Wyjście przekaźnikowe do sterowania dozowaniem do panelu ster. KPZ 51E-9-2 - 300,00zł
Program komputerowy KPZ Wagi Soft z RS232 - 350,00zł
Wi-Fi /Moduł transmisji danych do wewnętrznej sieci klienta - 1950,00zł
Wykonanie akumulatorowe do paneli ster. KPZ 52E-8, 56E-3, 52E-9-1, 51E-9-2 - 50,00zł


Legalizacja:
od 3030kg do 10000kg - 400,00zł netto

Konstrukcje:
Stojak do panelu sterującego KPZ 52E -8, KPZ 56E-3 - 150,00zł
Uchwyt ścienny do panelu sterującego KPZ 52E-8, KPZ 56E-3 - 50,00zł

Ramy do zabudowy w betonie:
Rama do zabudowy w betonie do KPZ 2, stal, 800 x 800 mm do 3t - 650,00zł
Rama do zabudowy w betonie do KPZ 2, stal, 830 x 1250 mm do 3t - 700,00zł
Rama do zabudowy w betonie do KPZ 2, stal, 1000 x 1000 mm do 3t - 700,00zł
Rama do zabudowy w betonie do KPZ 2, stal, 1000 x 1250 mm do 3t - 800,00zł
Rama do zabudowy w betonie do KPZ 2, stal, 1250 x 1250 mm do 3t - 850,00zł
Rama do zabudowy w betonie do KPZ 2, stal, 1250 x 1500 mm do 3t - 900,00zł
Rama do zabudowy w betonie do KPZ 2, stal, 1500 x 1500 mm do 3t - 1000,00zł
Rama do zabudowy w betonie do KPZ 2, stal, 1500 x 1500 mm do 6t - 1100,00zł
Rama do zabudowy w betonie do KPZ 2, stal, 1500 x 2000 mm do 3t - 1200,00zł
Rama do zabudowy w betonie do KPZ 2, stal, 1500 x 2000 mm do 6t - 1200,00zł
Rama do zabudowy w betonie do KPZ 2, stal, 2000 x 2000 mm do 3t - 1500,00zł
Rama do zabudowy w betonie do KPZ 2, stal, 2000 x 2000 mm do 6t - 1500,00zł


Rampy najazdowe do KPZ 2 Pasujące do:
KPZ 2 800 x 800 mm do 3t, wymiary rampy: Szerokość 800 mm, długosć 800 mm - 650,00zł
KPZ 2 830 x 1250 mm do 3t wymiary rampy: Szerokość 830 mm, długosć 800 mm - 650,00zł
KPZ 2 1000 x 1000 mm do 3t wymiary rampy: Szerokość 1000 mm, długosć 800 mm - 800,00zł
KPZ 2 1000 x 1250 mm do 3t wymiary rampy: Szerokość 1000 mm, długosć 800 mm - 800,00zł
KPZ 2 1250 x 1250 mm do 3t wymiary rampy: Szerokość 1250 mm, długosć 800 mm - 850,00zł
KPZ 2 1250 x 1500 mm do 3t wymiary rampy: Szerokość 1250 mm, długosć 800 mm - 850,00zł
KPZ 2 1500 x 1500 mm do 3t wymiary rampy: Szerokość 1500 mm, długosć 800 mm - 950,00zł
KPZ 2 1500 x 1500 mm do 6t wymiary rampy: Szerokość 1500 mm, długosć 1500 mm - 1800,00zł
KPZ 2 1500 x 2000 mm do 3t wymiary rampy: Szerokość 1500 mm, długosć 1500 mm - 1800,00zł
KPZ 2 1500 x 2000 mm do 6t wymiary rampy: Szerokość 1500 mm, długosć 1500 mm - 2000,00zł
KPZ 2 2000 x 2000 mm do 3t wymiary rampy: Szerokość 2000 mm, długosć 1500 mm - 2600,00zł
KPZ 2 2000 x 2000 mm do 6t wymiary rampy: Szerokość 2000 mm, długosć 1500 mm - 2800,00zł


Legalizowana:tak
Udźwig (kg):6000.000
Działka:2000g
Czas realizacji:7 dni
KategorieWagi Platformowe
NazwaKPZ2E (6000kg/2000g) platforma1500x2000 waga elektroniczna platformowa niemieckiego producenta, tensometry DMS, IP67 (legalizacja opcjonalna - dodatkowo płatna)

Produkt nie posiada opinii.

Dodaj opinię

Aby dodać opinie musisz być zalogowany.