KPZ1M (3000kg/6000kg, działka 1000g/2000g) wymiary 840x1260mm, waga elektroniczna paletowa niemieckiego producenta, konstrukcja - stal malowana proszkowo

Termin wysyłki: 7 dni
KPZ1M (3000kg/6000kg, działka 1000g/2000g) wymiary 840x1260mm, waga elektroniczna paletowa niemieckiego producenta, konstrukcja - stal malowana proszkowo
  • Legalizowana:tak
  • Udźwig (kg):3000.000
  • Działka:1000g
  • Czas realizacji:7 dni
8 006,19 zł
NETTO 6 509,10 zł

KPZ1M (3000kg/6000kg, działka 1000g/2000g) wymiary 840x1260mm, waga elektroniczna paletowa niemieckiego producenta, konstrukcja - stal malowana proszkowo
Wagi Przemysłowe

KPZ-1 Elektroniczna waga paletowa, kompaktowa i solidna. Do zastosowania z legalizacją lub bez.
Konstrukcja wagi: stalowy profil zamknięty,waga malowana proszkowo na czarny kolor, wymiary : (zew.) 840x1260mm, (wew.) 600x1140, wyposażona w 4 precyzyjne czujniki tensometryczne KPZ 502E-2 DMS. OIML Klasa III, IP 67.Waga wyposażona w rolki i uchwyt do komfortowego transportu.

Możliwość wykonania w wersji NIERDZEWNEJ lub w OCYNKOWANEJ.
Panel sterujący typ: KPZ 51E-8: solidna obudowa elektroniki ABS, duże przyciski, 6-pozycyjny wyświetlacz LCD z podświetlanym tłem, z cyframi o wysokości 26mm, samoczynny test, 100% tarowania, wskazania wartości ujemnej, automatyczne ustawianie zera, temperatura pracy -10° do 40C°. Zasilanie: sieciowe 230V, 50Hz

Możliwa jest dostawa innych opcji i wymiarów.
Kombinacja ze wszystkimi wyświetlaczami lub drukarkami KPZ.

Waga paletowa KPZ 1 do zastosowania z legalizacją lub bez legalizacji. Stalowa konstrukcja, malowana proszkowo na czarny kolor, z rolkami i uchwytem ręcznym do komfortowego transportu. Czujniki tensometryczne: 4 wysokiej jakości tensometry. Panel sterujący: panel sterujący typ KPZ 51E-8 (możliwość dostarczenia wagi bez panelu sterującego)
Zaświadczenie: dopuszczenie do legalizacji klasa III, Deklaracja zgodności CE.
Waga paletowa KPZ 1 do zastosowania z legalizacją lub bez legalizacji. Stalowa konstrukcja, malowana proszkowo na czarny kolor, z rolkami i uchwytem ręcznym do komfortowego transportu. Czujniki tensometryczne: 4 wysokiej jakości tensometry. Panel sterujący: panel sterujący typ KPZ 51E-8 (możliwość dostarczenia wagi bez panelu sterującego)

Konstrukcja: Profil zamknięty 120 x 60mm, czarna malowana proszkowo (również w wersji ocynkowanej lub nierdzewnej).
Wymiary zewnętrzne: 1260 x 840mm. z uchwytem ręcznym: 1340mm, wymiary wewnętrzne: 1140 x 600mm. Waga z rolkami
i uchwytem do komfortowego transportu. Kabel do panelu sterującego o długości 5 metrów osłonięty po stronie wagi na
wypadek uszkodzeń mechanicznych. Specjalnie płaski rodzaj konstrukcji nadaje się do ustawienia naziemnego. Ze względu
na solidne tensometry DMS nie ma części zużywalnych. Możliwość dostarczenia innych wymiarów.

Panel sterujący typ KPZ 51E-8:
6 pozycyjny wyświetlacz LCD wysokość 25 mm, z podświetleniem tła z symbolami statusu, duże przyciski obsługi, kontrola wartości zadanej, łatwy w utrzymaniu, solidny, obudowa z wytrzymałego ABS, bardzo komfortowa i łatwa obsługa, klawiatura zabezpieczona folią pyło- i wodoszczelną z dużymi przyciskami obsługi (z 5 metrowym kablem podłączeniowym) Duży, podświetlany wyświetlacz umożliwia prawidłowe odczytanie wyniku ważenia przy zastosowaniu w prawie każdych warunkach przemysłowych. Optymalne warunki pracy w temperaturach od –10°C do +40°C.
Funkcje: ustawianie zera, przełączenie brutto-/netto, 100% tarowanie (możliwość wielokrotnej tary), wskazania minusowe.
Możliwość ustawienia przez menu: kontroli wartości zadanej- lub wartości granicznej, automatyczna funkcja testusamoczynnego
Wyświetlacz:
ustawianie zera, ciężar brutto-/netto, tarowanie, stabilność, stan ładowania, wskazania LOW-Bat, kontrola wartości zadanej.
System ważący: 4 wysokiej jakości tensometry DMS typ KPZ 502E-2, IP67, OIML C3.
Legalizacja: Dopuszczenie do legalizacji EU klasa III.
Opcje: możliwe zasilanie akumulatorowe, stojak, RS 232
Zasilanie sieciowe: 230 Volt zewnętrzne, możliwość zasilania akumulatorowego (opcja)
Gwarancja: 24 miesiące

Dostarczona waga jest sprawna i skalibrowana. Nie wymaga ponownej kalibracji!
Komplet wagi w standardzie: waga i panel sterujący na kablu

Użytkowanie wagi: Umiejscowienie wagi Wagę ustawić w suchym, dobrze oświetlonym, stabilnym miejscu. Jeśli waga posiada poziomicę, należy ją przed uruchomieniem tak ustawić, za pomocą regulacji stop, aby pęcherzyk powietrza znajdował się na środku. W celu prawidłowego zastosowania elektrycznych źródeł prądu, należy przestrzegać podane niżej środki zapobiegawcze. Wskazane jest, aby po instalacji i przed pierwszym użyciem wagi naładować akumulator (o ile istnieje). Podłączyć KPZ 2E do prądu (230 V) i naładować całkowicie akumulator (o ile istnieje), przy wyłączonym wyświetlaczu. Przed ustawieniem wagi, należy wkręcić cztery dostarczone stopy w ogniwa obciążnikowe wagi. Stopy wkręcić do końca. Waga nie może się chwiać ani przechylać. Jeśli taka sytuacja zaistnieje, można wykręcić stopy i wypoziomować urządzenie. Stopy muszą być na tyle wykręcone, żeby waga stała stabilnie na podłodze, a pęcherzyk powietrza poziomnicy znajdował się na środku (w kole). Nie przestrzeganie tych wskazówek może być przyczyną błędnego ważenia!! Jeśli przewód do transmisji danych nie jest podłączony do wyświetlacza, należy go podłączyć do odpowiedniego gniazda wyświetlacza. Następnie podłączyć kabel sieciowy/ zasilacz sieciowy do uziemionego gniazda elektrycznego 230 Volt.
Instalacja urządzenia Wagę ustawić w miejscu do tego przystosowanym (patrz optymalne warunki użytkowania). Wagę ustawić tak, aby stała stabilnie, poziomo i się nie ruszała. W tym celu należy wyregulować odpowiednio cztery stopy. Zamocować platformę i wyświetlacz. Należy sprawdzić, czy kabel sieciowy/urządzenie sieciowe jest prawidłowo podłączone do urządzenia. Zwrócić uwagę na to, aby napięcie było przystosowane do urządzenia (sprawdzić wejście prądu) Włożyć wtyczkę do gniazda elektrycznego. Włączyć wagę naciskając klawisz ON. Wyświetlacz pokazuje kolejno cyfry (9, 8, 7, …), ponieważ właśnie jest przeprowadzone wewnętrzne sprawdzenie. Następnie waga pokaże „O”, tzn. że jest gotowa do użytku. Jeśli na wyświetlaczu nie pojawi się cyfra 0, należynacisnąć klawisz ZERO.
Zwrócić uwagę na: Do pielęgnacji i usunięcia zakłóceń należy stosować się do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji. Aby nie powstało niebezpieczeństwo pożarowe lub zwarcie należy zwrócić uwagę na to, aby wyświetlacz nie był narażony na deszcz lub wilgotność. Nie otwierać wyświetlacza, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem. Zasilanie napięciem: Waga KPZ dostarczana jest w komplecie z kablem sieciowym/ zasilaczem sieciowym. Dostarczony kabel sieciowy/ urządzenie sieciowe musi być podłączone do gniazda elektrycznego 230 V. Kabel sieciowy/ zasilacz sieciowy: Należy używać wyłącznie oryginalnych zasilaczy sieciowych KPZ. Stosowanie innych urządzeń może doprowadzić do poważnego uszkodzenia elektroniki. Jeśli funkcja jest naruszona należy niezwłocznie zamówić nowy kabel sieciowy/ urządzenie sieciowe KPZ. W przypadku uszkodzenia kabla sieciowego/ urządzenia sieciowego funkcja może być zredukowana lub anulowana, co może prowadzić w najczęstszych przypadkach do uszkodzenia wagi. Wyciągając wtyczkę z gniazdka należy przytrzymać gniazdko i chwycić wtyczkę, nigdy nie ciągnąć za kabel. Utrzymywanie urządzenia w dobrym stanie Baterię (o ile jest załączona) utrzymywać zawsze w stanie wysokiego naładowania i ładować tak często jak to możliwe (najlepiej codziennie), ponieważ przedłuża to jej żywotność. Bezpieczne użycie prądu Należy sprawdzić, czy na miejscu jest prawidłowe napięcie prądu (230 V).
Wtyczkę włożyć najpierw do gniazdka elektrycznego a następnie podłączyć do wagi. Unikać podłączenia innych urządzeń do tego samego gniazdka.
Kabel tak ułożyć, aby nie mógł zostać uszkodzony, pociągnięty i podeptany. Faza podgrzewania Po włączeniu wagi zalecana jest 10 minutowa faza nieużytkowania przed przystąpieniem do eksploatacji. Przyczyny ewentualnych błędnych wskazań wagi: Waga może wskazywać nieprawidłowy ciężar w następujących przypadkach:
Nie jest prawidłowe zasilanie prądem. Po włączeniu podczas testu funkcji waga jest lub zostanie obciążona. Samoczynny test wyświetlacza Podczas włączenia wagi rozpoczyna się samoczynny test. Na wyświetlaczu pokazuje się odliczanie od - 88888- do -00000-. Należy zwrócić uwagę na to, czy symbole na wyświetlaczu są kompletne, aby uniknąć późniejszego błędnego odczytu wyników ważenia. Jak tylko na wyświetlaczu pojawi się zero, waga jest gotowa do użytku. Kontrola dokładności ważenia Waga nie posiada żadnych części podlegających mechanicznemu zużyciu. W przypadku prawidłowej i normalnej eksploatacji nie zachodzą żadne zmiany. Jednak po dłuższym okresie użytkowania na skutek zewnętrznego oddziaływania oraz ze względu na różne czynniki mogą czasami wystąpić niedokładności
podczas ważenia. Dla własnego bezpieczeństwa zalecamy przeprowadzanie kontroli dokładności z zastosowaniem odpowiednich odważników wzorcowych w pewnych odstępach czasu. Zapobieganie uszkodzeniom Waga KPZ jest przede wszystkim przyrządem mierniczym o wysokiej jakości. Należy unikać ekstremalnych zastosowań. Podczas czyszczenia urządzenia należy uważać, aby woda nie dostała się do obudowy elektroniki. Wagi nie należy wystawiać na działanie ekstremalnych temperatur poniżej minus 10 ° lub plus 40 °. Ogniwa obciążnikowe a także waga mogą ulec uszkodzeniu w przypadku wystąpienia silnych uderzeń, przeciążenia bądź zbyt dużego ciężaru punktowego. W granicznych przypadkach należy zwrócić się z zapytaniem do firmy KPZ. Wagi nie należy eksploatować w sposób nieprawidłowy. Należy pamiętać, że jest to przyrząd mierniczy wysokiej jakości.

Aby osiągnąć możliwie optymalne rezultaty ważenia, wagę należy ustawić w miejscu, gdzie panują następujące warunki:
- Podłoże musi być płaskie i poziome.
- Podłoże musi być stabilne i nie może być narażone na wstrząsy.
- Nie może być wystawione na ciągłe działanie światła słonecznego.
- Nie może znajdować się w obszarze, w którym występują korodujące gazy.
- Środowisko bezpyłowe.
- Temperatura otoczenia 0 do 40 C°.
- Względna wilgotność powietrza 40 do 70 %
(nie instalować w pobliżu nawilżaczy powietrza!).
- Nie umieszczać w pobliżu innych urządzeń elektrycznych ze względu na możliwość wystąpienia
interferencji.
- Nie umieszczać w pobliżu przyrządów grzewczych oraz otworów wylotowych urządzeń
klimatycznych, aby nie narażać wagi na zbyt duże wahania temperatur.

Codzienna pielęgnacja:
Platformę należy czyścić miękką, wilgotną ścierką i/ lub łagodnym środkiem czyszczącym.

Przechowanie przez dłuższy okres czasu:
Baterię ładować przez ok. pełnych 10 godzin. Należy się upewnić, czy na platformie nie znajduje się żaden ciężar. Wyczyścić i przykryć wagę.

OPCJE NA ZAMÓWIENIE (brutto):
1. Panel sterujący do KPZ 51E-8/1 z tarą i zliczaniem sztuk - 246zł
2. Panel sterujący KPZ 56E-1, zliczanie sztuk, edycja, wprowadzanie ręczne tary (brak ustawień wielozakresowości) - 443zł
3. Panel sterujący KPZ 51E-9-1, obudowa ze stali szlachetnej (IP67), zliczanie sztuk - 492zł
4. Panel sterujący KPZ 51E-9-2, obudowa ze stali szlachetnej IP67, tara, netto/brutto, HIGH/OK/LOW, 10 pamięci - 923zł

DRUKARKI: (opcja/dopłata) + cena za złącze (ceny brutto)
1. Drukarka igłowa typ FAVORIT PLUS do paneli ster. KPZ 51E, KPZ 56E-1 - 1169zł
2. Drukarka igłowa typ DR 3-1 do paneli ster. KPZ 51E, KPZ 56E-1 - 2339zł
3. Drukarka etykiet i kodów kreskowych typ DR 2 do KPZ 56E-1, KPZ 51E-9-2 - 2952zł
4. Projektowanie wzoru wydruku etykiety do DR 2 na specjalne zamówienie - indyw. wycena

ZŁĄCZA/WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE (ceny brutto):
1. Złącze szeregowe RS232C do panelu ster. KPZ 51E-8 - 246zł
2. Złącze szeregowe RS232C do panelu ster. KPZ 51E-9-1 - 246zł
3. Złącze szeregowe RS232C do panelu ster. KPZ 51E-9-2 - 246zł
4. Złącze szeregowe RS232C do panelu ster. KPZ 56E-1 - 246zł
5. Złącze szeregowe RS232C do panelu ster. KPZ 56E-1, data i godzina - 492zł
6. Wyjście przekaźnikowe do sterowania dozowaniem do panelu ster. KPZ 51E-8 - 492zł
7. Wyjście przekaźnikowe do sterowania dozowaniem do panelu ster. KPZ 51E-9-2 - 492zł
8. Program komputerowy KPZ Wagi Soft z RS232 - 430,5zł
9. Wi Fi/ Moduł transmisji danych do wewnętrznej sieci klienta - 2399zł

Legalizacja wagi - w cenie

Konstrukcje- opcje/dopłata (ceny brutto):
Stojak do panelu sterującego KPZ 51E-8, KPZ 56E-1 - 184,5zł
Uchwyt ścienny do panelu sterującego KPZ 51E-8, KPZ 56E-1 - 99zł
Wykonanie akumulatorowe do paneli ster. KPZ 51E-8, 56E-1, 51E-9-1, 51E-9-2 - 99zł


Legalizowana:tak
Udźwig (kg):3000.000
Działka:1000g
Czas realizacji:7 dni
KategorieWagi Przemysłowe
NazwaKPZ1M (3000kg/6000kg, działka 1000g/2000g) wymiary 840x1260mm, waga elektroniczna paletowa niemieckiego producenta, konstrukcja - stal malowana proszkowo

Produkt nie posiada opinii.

Dodaj opinię

Aby dodać opinie musisz być zalogowany.