Wagi sklepowe elektroniczne legalizowane do 15kg. Legalizcja wag ważna jest 2 lata. Po upływie tego czasu nalezy wagę oddać do serwisu wagowego (również my przyjmujemy). Po naszej stronie jest wtedy skalibrowanie wagi i zalegalizowanie jej. Ważne jest to, aby waga oddana do powtórnej legalizacji posiadała wszystkie przyciski funkcyjne czytelne oraz posiadała w całości oznaczenia poprzedniej legalizacji. W przypadku starcia się napisów na klawiszach funkcyjnych zastępujemy je nowymi (podczas etapu serwisowania wagi, jeszcze przed procesem legalizacji).

Producenci

Kategorie

Pokaż:
60 120 180